Jestem w tym roku na Trójkonferencji

W tym roku na Trójkonferencji będę miał aż dwa wystąpienia:

1. Neuronaukowe podstawy hipnozy - wykład sesyjny w ramach sesji "Neuronauka dla klinicystów. Do czego potrzebna jest neuronauka psychoterapeucie?" prowadzonej przez dr Rafała Antkowiaka

Opis:

Postaramy się zgłębić neuronaukowe podstawy hipnozy. Spróbujemy zobaczyć co się dzieje w ludzkim mózgu, podczas otrzymywania sugestii hipnotycznych. Przedstawimy nieco szerszy punkt widzenia wskazując na to co dzieje się podczas pracy hipnotycznej na poziomach od umysłu aż po ekspresję genów. W ten sposób zarysujemy wstępne ramy głębokiej psychobiologii hipnozy oraz nauki nazwanej psychospołeczną genomiką.

2. Praktyczne zastosowania wyników badań elektrodynamicznych oraz z zakresu psychospołecznej genomiki Ernesta L. Rossiego i Leonarda Ravitza nad hipnozą kliniczną - warsztat

Opis:

W ramach warsztatu dokonany zostanie przegląd badań z dziedziny psychospołecznej genomiki, oraz elektrodynamiki hipnozy klinicznej przeprowadzonych przez Leonarda Ravitza oraz Ernesta L. Rossiego w okresie od lat 1950 po rok 2016. Omówione zostaną zapisy elektromagnetyczne konkretnych przypadków z kazuistyki Dr Rossiego. W oparciu o dane kliniczne oraz badania naukowe zostanie podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czym jest hipnoza kliniczna?
2. Jak rozkłada się w hipnoterapii odpowiedzialność za proces zmiany?
3. Jakie wskazówki odnośnie stosowania hipnozy w terapii możemy wyciągnąć z badań elek-tomagnetycznych oraz genomowych?
4. Czy istotą hipnozy jest sugestia czy uważność?
5. Czym jest teoria pola elektromagnetycznego w hipnozie klinicznej i psychoterapii?

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.trojkonferencja2017.pl/program

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!