Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością

Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością został powołany w celu propagowania i rozwijania myśli i podejścia terapeutycznego  doktora Ernesta L. Rossiego w Polsce. 

Niniejszą misję realizujemy w następujący sposób:

  • Poprzez tłumaczenie, udostępnianie i popularyzację oryginalnych prac Ernesta Rossiego
  • Organizację spotkań i dyskusji dotyczących Genomiki Społecznej oraz nowej neuronaukowej perspektywy opisującej zjawiska transowe, terapię, hipnozę terapeutyczną i rehabilitację.

W przyszłości będziemy się starali:

  • stworzyć platformę wymiany informacji ułatwiającą dyskusję oraz prowadzenie badań w dziedzinie Genomiki Społecznej oraz neuronauki psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji, w ujęciu proponowanym przez Ernesta L. Rossiego.
  • stworzyć możliwości edukacyjne dla osób, które chciałyby wykorzystywać proponowane tutaj podejście w praktyce klinicznej. 

Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością został w 2014 roku zatwierdzony przez doktora Ernesta L. Rossiego i jest przez niego wspierany. 

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!