Psychoterapia online z wykorzystaniem komunikatora Skype adresowana jest głównie do osób, które z różnych względów nie są w stanie uczęszczać na psychoterapia stacjonarną. 

Każdy, kto nie ma możliwości pojawić się u mnie w gabinecie i odbyć regularnej terapii, nie musi z niej rezygnować. Internetowe spotkania przynoszą taki sam rezultat, co osobista rozmowa, zwłaszcza przy użyciu kamery internetowej.

Dla kogo szczególnie rekomenduję ten rodzaj spotkania?

- Dla osób zapracowanych, które nie mogą odbyć terapii w standardowych godzinach pracy. 

-Dla tych, którzy mieszkają daleko od ośrodków udzielających pomocy psychologicznej.

- Dla rodzin oraz par, które z różnych przyczyn mieszkają daleko od siebie.

- Dla osób przebywających za granicą.

 

Wszystko czego potrzebujesz do odbycia terapii online to:

-zainstalowany program Skype, który możesz pobrać za darmo klikając tutaj

-kamerkę internetową

-mikrofon

-stabilne i szybkie łączę internetowe (zalecane jest łącze szerokopasmowe o przepustowości 2 Mb/s)

 

Rejestracja drogą telefoniczną lub mailową

 

Ten rodzaj psychoterapii przeznaczony jest dla rodzin lub par przeżywających problemy, z którymi nie są sobie w stanie poradzić samodzielnie.

Terapia pomaga parom lub rodzinom będącym w momencie kryzysu. Kryzys może mieć różne formy i wiązać się na przykład z pojawieniem się nowego członka rodziny, chorobą psychiczną (depresja, zaburzenia nerwicowe, lęk, fobie, anoreksja, bulimia, zaburzenia osobowości, uzależnienia od środków psychoaktywnych, schizofrenia, zaburzenia nastroju) lub fizyczną jednego z członków rodziny, drastyczną zmianą w funkcjonowaniu rodziny, zmianą warunków życiowych, problemami z dorastającymi dziećmi, odejściem dzieci na studia,  itd.

Terapia rodzinna pomaga również w sytuacjach konfliktów pomiędzy członkami rodziny oraz jest dobrym sposobem pracy w sytuacji impasu w związku.

 
 
O terapii rodzin:

 

Terapię rodzin prowadzę w oparciu o model integrujący podejścia systemowe i strategiczne z podejściem ericksonowskim w terapii. Swoją pracę poddaję ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Psychoterapia jest metodą:

leczenia zaburzeń psychicznych(depresja, zaburzenia nerwicowe, lęk, fobie, anoreksja, bulimia, zaburzenia osobowości, uzależnienia od środków psychoaktywnych, schizofrenia, zaburzenia nastroju)

rozwiązywania problemów i sytuacji kryzysowych (sytuacje stresowe, traumatyczne, śmierć osoby bliskiej, przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna, wypalenie zawodowe, sytuacja rozpadu związku, katastrofy i inne sytuacje zmiany w życiu).

Terapia ma na celu doprowadzenie do zniesienia objawów, znaczącej poprawy funkcjonowania pacjenta, prowadzi do zmiany nieprzystosowawczych wzorów zachowania oraz zmniejsza negatywne przeżywanie emocji powodujących cierpienie. Zmierza ona również do rozwoju osobowości oraz pogłębienia rozumienia siebie oraz procesów zachodzących w pacjencie. Służy poznaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 

Jedna sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut. Pierwsze spotkanie ma na celu wstępne zdiagnozowanie problemu oraz zaproponowanie, najlepiej dopasowanego do pacjenta, sposobu leczenia.

 

W mojej pracy stosuję podejście zintegrowane, wielomodalne zwane również eklektycznym. Polega ono na systematycznym łączeniu wielu różnych szkół i technik terapeutycznych (terapia ericksonowska, poznawczo-behawioralna, egzystencjalna). Sposób pracy dostosowany jest do pacjenta, jego możliwości oraz problemu. Każdy pacjent traktowany jest w sposób indywidualny, a każda interwencja jest dostosowana do jego indywidualnych potrzeb. [quote align="center" color="#999999"]Każda stosowana terapia zawsze powinna być w harmonii z potrzebami pacjenta, jakiekolwiek one są, a nie oparta w żaden sposób na arbitralnie narzuconych klasyfikacjach" ~ Milton H. Erickson 1980, Vol 4 p. 174[/quote]

W swojej pracy poza łączeniem różnych podejść terapeutycznych stosuję również autorskie narzędzia, wypracowane na gruncie wieloletnich badań empirycznych w latach 2005 do dziś.

Coaching jest grupą metod i sposobów wspierania klienta w rozwoju potencjału. Podczas gdy terapia skupia się na leczeniu zaburzeń psychicznych, oraz pracy z nimi w taki sposób, aby w życiu pacjenta nastała zmiana, coaching jest sposobem pracy z ludźmi, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności i możliwości.

 

W ramach mojej oferty proponuję trzy rodzaje coachingu:

 

Coaching personalny - ten rodzaj coachingu nastawiony jest na rozwój życia wewnętrznego klienta. Poprzez rozbudowę sfery wewnętrznej rozumiem pracę nad takimi obszarami jak: świadomość przeżyć wewnętrznych, rozwój inteligencji społecznej i emocjonalnej, praca z nieświadomością, rozwój nieświadomych potencjałów.

 

Life Coaching - Ten rodzaj coachingu skupia się na pracy z planami życiowymi pacjenta, jego postrzeganiem siebie i otaczającego świata, ale również relacje z ludźmi, związki, pracę mającą na celu wzrost kreatywności oraz interwencje dotyczące zdrowia.

 

Coaching zawodowy - ten rodzaj coachingu skupia się na wspomaganiu rozwoju kariery i życia zawodowego

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!