Terapia Rodzin

Ten rodzaj psychoterapii przeznaczony jest dla rodzin lub par przeżywających problemy, z którymi nie są sobie w stanie poradzić samodzielnie.

Terapia pomaga parom lub rodzinom będącym w momencie kryzysu. Kryzys może mieć różne formy i wiązać się na przykład z pojawieniem się nowego członka rodziny, chorobą psychiczną (depresja, zaburzenia nerwicowe, lęk, fobie, anoreksja, bulimia, zaburzenia osobowości, uzależnienia od środków psychoaktywnych, schizofrenia, zaburzenia nastroju) lub fizyczną jednego z członków rodziny, drastyczną zmianą w funkcjonowaniu rodziny, zmianą warunków życiowych, problemami z dorastającymi dziećmi, odejściem dzieci na studia,  itd.

Terapia rodzinna pomaga również w sytuacjach konfliktów pomiędzy członkami rodziny oraz jest dobrym sposobem pracy w sytuacji impasu w związku.

 
 
O terapii rodzin:

 

Terapię rodzin prowadzę w oparciu o model integrujący podejścia systemowe i strategiczne z podejściem ericksonowskim w terapii. Swoją pracę poddaję ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!